Công việc

Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến 5 triệu lao động Việt Nam

Timviectop | Năm 2020 đã trở thành một mốc lịch sử khi toàn thế giới phải chống chọi với những ảnh hưởng đại dịch Covid19 gây ra, có thể xem đây như một thảm họa với nhân loại từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 Và Việt Nam cũng không ngoại lệ khi ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến 5 triệu lao động tại nước ta khiến lao động thất nghiệp.

 


Chủ đề

Đăng nhập


Đăng Ký