Mức lương cơ bản ngành nghề 2020

Đăng bởi Timviectop | 235 lượt xem

Thông tin  mức lương cơ bản các ngành nghề phổ biến và các vùng Việt Nam cập nhật năm 2002. Tham khảo ngay cùng Timviectop.

Mức lương cơ bản ngành nghề phổ biến 2020

Mức lương cơ bản ngành nghề phổ biến 2020

1. Mức lương cơ bản theo vùng 2020

2. Mức lương cơ bản ngành nghề phổ biến 2020

Mức lương cơ bản theo vùng 2020

So  với mức lương cơ bản năm 2019 thì mức lương cơ bản tối thiểu năm 2020 tăng lên từ 150.00 đến 240.000 đồng/ tháng vào từng vùng cụ thể

 • Vùng 1: 4.420.000
 • Vùng 2: 3.920.000
 • Vùng 3: 3.430.000
 • Vùng 4: 3.070.000

Mức lương cơ bản ngành nghề phổ biến 2020

Mức lương cơ bản các ngành nghề tính theo VND/ tháng

 • Thực tập sinh đào tạo: 7 Triệu
 • Nhân Viên Đào Tạo: 10 Triệu
 • Chuyên Viên Tuyển Dụng: 10 Triệu
 • Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp: 8 Triệu
 • Lễ Tân: 7 Triệu VNĐ
 • Nhân Viên Thống Kê: 7 Triệu
 • Thư Ký: 9 Triệu
 • Luật Sư: 13 Triệu
 • Kế Toán Tổng hợp: 10 Triệu
 • Kế Toán Thuế: 10 Triệu
 • Kiểm Toán Viên: 10 Triệu
 • Nhân Viên Kinh Doanh: 11 Triệu
 • Nhân Viên Bán Hàng: 7 Triệu
 • Telesale: 9 Triệu
 • Digital Marketing: 11 Triệu
 • Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu: 10 Triệu
 • Giao Dịch Viên: 8 Triệu VNĐ
 • Kỹ Sư Điện: 12 Triệu VNĐ
 • Giáo Viên: 10 Triệu VNĐ
 • Lập Trình Full stack: 28 Triệu VNĐ
 • Kỹ Thuật Nông Nghiệp: 9 Triệu VNĐ
 • Hướng Dẫn Viên Du Lịch: 6 Triệu VNĐ
 • Kỹ Sư Xây Dựng: 13 Triệu VNĐ

Ngoài các mức lương cơ bản theo ngành nghề phổ biến và theo vùng, tham khảo thêm review công ty, review công việc, hoặc review phỏng vấn tại Timviectop

Timviectop

Nguồn tham khào: 

https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Nghi-dinh-90-2019-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-418807.aspx

https://jobsgo.vn/tra-cuu-luong.html 

 


Chủ đề

Đăng nhập


Đăng Ký