Đóng góp bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp tại Việt Nam

Đăng bởi Timviectop | 225 lượt xem

Các khoản đóng góp bảo hiểm y tế (BHYT) là cần thiết cho các cá nhân Việt Nam và nước ngoài đang làm việc theo hợp đồng lao động Việt Nam.

Đóng góp bảo hiểm thất nghiệp chỉ áp dụng riêng cho các người Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) - trước ngày 1 tháng 12 năm 2018 - các khoản đóng góp chỉ áp dụng cho các cá nhân là người Việt Nam. Tuy nhiên, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018, các khoản đóng góp BHXH được trả bởi các cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn không xác định hoặc thời hạn xác định từ 1 năm trở lên.

Một số nhân viên nước ngoài được chuyển nội bộ trong một nhóm và nhân viên đã đến tuổi nghỉ hưu theo luật định (60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ) không phải chịu các khoản đóng góp BHXH bắt buộc.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, thu nhập chịu sự đóng góp của BHYT / BHXH / BHTN bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp nhất định và các khoản thanh toán thông thường khác, nhưng mức này được giới hạn ở mức 20 lần mức lương tối thiểu cho các khoản đóng góp BHYT / BHXH và 20 lần mức lương tối thiểu cho đóng góp BHTN có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, mức lương tối thiểu là 1.390.000 đồng / tháng. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, mức lương tối thiểu trong khu vực dao động từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng / tháng - những mức lương tối thiểu này có thể thay đổi mỗi năm.

Đóng góp của chủ lao động theo luật định không cấu thành lợi ích chịu thuế cho người lao động. Các khoản đóng góp của nhân viên được khấu trừ cho mục đích thuế thu nhập cá nhân.

Người lao động và người sử dụng lao động cũng được khuyến khích tham gia các chế độ lương hưu tự nguyện. Khấu trừ thuế cho các khoản đóng góp được phép áp dụng cho cả người lao động (cho mục đích thuế TNCN) và người sử dụng lao động (cho mục đích thuế TNDN), phải chịu mức trần.

Đóng góp bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp tại Việt Nam

Theo Vietnam Insider

Timviectop


Chủ đề

Đăng nhập


Đăng Ký