Hồ sơ công ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Remy Việt Nam

Bán hàng kỹ thuật


Giới thiệu

Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;
Bán buôn thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển;
Kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế;
Tư vấn việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp;
Tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động;
Kinh doanh thiết bị xử lý môi trường;
Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
Thoát nước và xử lý nước thải;
Xử lý nước thải;
Thu gom rác thải;
Xử lý và tiêu hủy rác thải;
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước.
Product & Services:Thiết bị điện, vật liệu điện


Thông tin chi tiết

30/05/2014

Bán hàng kỹ thuật

Từ 50 đến NaN

remytech.vn

info@remytech.vn

Đánh giá (Chưa có)

Hài lòng tổng thể
Lãnh đạo
Cân bằng với cuộc sống
Môi trường làm việc

Cảm nhận của người "trong cuộc"

Chưa có cảm nhận nào


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đánh giá (Chưa có)

Hài lòng tổng thể
Lãnh đạo
Cân bằng với cuộc sống
Môi trường làm việc

Cảm nhận của người "trong cuộc"

Chưa có cảm nhận nào


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đăng nhập


Đăng Ký