Cán Bộ Lắp Đặt Bảo Hành Bảo Trì - HCM, HN

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Remy Việt Nam - Bán hàng kỹ thuật

22/17/1 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Tân Bình, (Tỉnh/Thành phố) Hồ Chí Minh

Thương lượng


Phúc lợi

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ, năng động.
- Các thành viên cởi mở, hòa đồng và thân thiện
Phúc lợi:
- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
- Chế độ BHXH theo quy đinh.

Chi tiết công việc

1. Mục đích công việc
- Thực hiện các công việc của dự án từ sau khi ký hợp đồng đến giai đoạn bảo hành, bảo trì và thanh quyết toán các công trình mà công ty thực hiện.
Thực hiện công tác khảo sát, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì các sản phẩm thiết bị môi trường, thiết bị nước sạch trường học, bệnh viện và nước sạch nông thôn.
- Tổ chức và giám sát thi công xây dựng của nhà thầu
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban GĐ và CBQL.

2. Nhiệm vụ và yêu cầu kết quả công việc
a. Nhiệm vụ được giao
- Xây dựng kế hoạch lắp đặt, bảo hành, bảo trì các sản phẩm của Công ty theo từng tháng, quý, năm.
- Tổ chức và thực hiện các công việc từ khảo sát, lắp đặt, nghiệm thu bàn giao công trình và bảo hành, bảo trì.
- Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm, công nghệ và định hướng công ty kinh doanh.
- Tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến công việc, sản phẩm Công ty thực hiện.
- Kiểm tra, đánh dấu hàng hoá thiết bị trước khi lắp đặt.
- Giám sát nhà thầu phụ xây dựng.
- Lập dự toán, dự trù kinh phí lắp đặt.
- Làm hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình lắp đặt.
- Xử lý các phát sinh trong công tác lắp đặt, bảo hành, bảo trì.
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng với các sản phẩm thực hiện.
- Thực hiện công tác tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định của Công ty.
- Thực hiện công tác báo cáo, kế hoạch theo quy định của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
b. Chi tiết công việc thực hiện
- Công tác pháp lý
- Nghiên cứu các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan đến các sản phẩm kinh doanh của Công ty.
- Có hiểu biết đầy đủ các thông tin cơ bản về các luật, nghị định Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan đến sản phẩm kinh doanh của Công ty.
- Vận dụng các quy định pháp luật để thực hiện các công việc.
Công tác nghiên cứu sản phẩm
- Nghiên cứu chi tiết các loại loại hình sản phẩm mà Công ty kinh doanh.
- Năm rõ các loại hình, sản phẩm mà Công ty kinh doanh.
- Nghiên cứu các quy trình lắp đặt, vận hành, và các sự cố thường gặp sản phẩm.

Công tác khảo sát
- Thực hiện công tác khảo sát trước khi lắp đặt.
- Khảo sát, đo đạc chi tiết các công trình trước khi lắp đặt.
- Lấy đủ thông tin dữ liệu cần thiết phục vụ công tác lắp đặt.

Công tác lắp đặt
- Thực hiện công tác lắp đặt thiết bị với syêu cầu chất lượng, tiến độ và mỹ thuật.
- Xây dựng kế hoạch lắp đặt theo tiến độ dự án đề ra.
- Dựa vào kết quả khảo sát, bản vẽ thiết kế thi công bóc tách dự trù kinh phí lắp đặt. Đảm bảo tính đúng, tính đủ tránh gây lãng phí.
- Thực hiện lắp đặt thiết bị đúng chất lượng, tiến độ của dự án và mỹ thuật công trình.

Công tác hoàn công
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ hoàn công.
- Thực hiện bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công đúng thực tế thực hiện.
- Hoàn thiện các loại biên bản nghiệm thu thiết bị.

Công tác quản lý chất lượng
- Thực hiện công tác giám sát nhà thầu xây dựng.
- Dựa trên bản vẽ thiết kế, dự toán được phê duyệt, tiến độ thi công giám sát nhà thầu phụ xây dựng thực hiện. Đảm bảo chất lượng công trình làm đúng, làm đủ và đúng tiến độ dự án.
- Báo cáo kịp thời với BGĐ khi có phát sinh xảy ra.

Công tác nghiệm thu
- Phối hợp với các Phòng Ban tổ chức nghiệm thu công trình.
- Phối hợp với Ban GĐ, Phòng kinh doanh tổ chức nghiệm thu công trình đúng tiến độ dự án.

Công tác chăm sóc khách hàng
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng đối với các công trình đã thực hiện.
- Thường xuyên gọi điện, liên lạc với CBVH kiểm tra tình trạng hoạt động của sản phẩm mình thực hiện.
- Tư vấn và cập nhật tình trang hoạt động của sản phẩm

Công tác bảo hành, bảo trì
- Thực hiện công tác bảo hành, bảo trì sản phẩm.
- Căn cứ vào kế hoạch lắp đặt,bảo hành, bảo trì của Công ty. Thực hiện công tác, bảo trì các sản phẩm đúng tiến độ.

Giải quyết phát sinh
- Nắm bắt, theo sát dự án, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết các công việc phát sinh kịp thời
- Giải quyết công việc phát sinh trong thẩm quyền được giải quyết, báo cáo lãnh đạo công ty nếu không đủ thẩm quyền giải quyết.

Công tác báo cáo, kế hoạch.
- Báo cáo thường xuyên các công việc được giao cũng như thực hiện công tác báo ngày tháng, quý, năm.
- Báo cáo đúng, đủ các công việc thực hiện và hiện trạng từng dự án triển khai.
- Thực hiện công tác báo cáo, kế hoạch ngày, tháng, quý, năm theo đúng quy định của Công ty.

Công tác tạm ứng, hoàn ứng
- Lập kế hoạch tài chính hàng tháng theo đúng quy định và thưc hiện tạm ứng, hoàn ứng chứng từ công tác theo đúng quy định.
- Căn cứ vào kế hoạch hàng tuần, tháng lập dự trù kinh phí thực hiện và thực hiện công tác tạm ứng đúng theo quy định.
- Sau khi thực hiện xong công việc thực hiện công tác hoàn ứng chứng từ, hoá đơn và chuyển cho bộ phận tài chính kế toán Công ty.

Yêu cầu công việc

- Hoàn thành tốt các công việc được Ban GĐ và CBQL giao phó.
- Trung thực, báo cáo đúng, đủ các công việc triển khai.
- Giải quyết công việc theo đúng quy trình, quy định pháp luật, đúng quy chế công ty.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết công việc
- Tìm hiểu, nắm vững kiến thức chuyên môn về lĩnh vực mình làm, về các sản phẩm cung cấp đưa vào thị trường
- Được hưởng các chế độ của nhân viên công ty như phụ cấp đi lại, ăn ở,... khi làm việc tại địa phương triển khai dự án.
- Đề xuất với Ban Giám đốc, CBQL về các vấn đề liên quan đến các nội dung công việc được phân công
- Được yêu cầu phối hợp nhân sự chuyên môn, các phòng Phòng liên quan để giải quyết công việc phụ trách.


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đăng nhập


Đăng Ký