Hồ sơ công ty Đánh giá công ty

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC)

Hàng không/Du lịch


Là một công ty hàng không của Việt Nam có tiềm năng phát triển trong tương lai.

3.3

Công ty này có môi trường rất thân thiện. Mỗi khi nhân viên có việc riêng như ốm đau, cưới hỏi, ma chay đều được quan tâm hết mực như cách của người Việt Nam.

Công ty làm việc thiếu chuyên nghiệp. Một người phải làm nhiều công việc khác nhau nên không hiệu quả.


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đăng nhập


Đăng Ký