Hồ sơ công ty Đánh giá công việc

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC)

Hàng không/Du lịch


Cần có một trình độ tiếng Anh nhất định để không bị chán

Lễ tân/Trợ giúp kỹ thuật

5,000,000 VND

Vị trí này vất vả nhất là khi phải check hồ sơ kỹ thuật bởi kiến thức kỹ thuật phải trau dồi. Kỷ niệm đẹp nhất là khi easa đến audit.

Kỹ năng quan trọng nhất là đọc và nghiên cứu tài liệu. Có những khi không biết thì phải tự tìm tài liệu tiếng Anh để học tập. Cần cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ.


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đăng nhập


Đăng Ký