Hồ sơ công ty Đánh giá phỏng vấn

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không (AESC)

Hàng không/Du lịch


Khá khó khi hỏi nhiều về một số vấn đề cá nhân mình chưa biết

Hành chính nhân sự

Khó

Tôi tham gia buổi phỏng vấn cùng 20 người nhưng chỉ chọn một. Tôi không hề có kinh nghiệm về vị trí này nhưng 19 ứng viên khác đều có. Thứ duy nhất tôi hơn họ là trình độ tiếng Anh và cái bằng bách khoa. Sau cùng tôi được chọn trong ngỡ ngàng.

Những câu hỏi như làm ở đâu rồi? Lương bao nhiêu, sao lại nghỉ ? ... giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và trả lời một số câu hỏi bằng tiếng Anh. Khó nhất là câu hỏi về chuyên ngành, hệ thống iso mà tôi chưa từng biết.

Tôi trả lời đầy đủ về kinh nghiệm làm việc, giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và trả lời những câu hỏi chuyên ngành với những gì tôi biết. Tôi thẳng thắn nói rằng cái này em chưa biết, em sẽ học hỏi thêm sau.


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đăng nhập


Đăng Ký