Hồ sơ công ty

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk

Y tế/Dược phẩm


Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK (gọi tắt là BAMEPHARM) được thành lập ngày 14/04/1976 theo quyết định số 28/QĐ-TC của Uỷ ban nhân dân cách mạng tỉnh Đắk Lắk với tên gọi là Công ty dược phẩm Đắk Lắk. Sau quá trình hình thành và phát triển, Công ty đã mở rộng quy mô và trải qua những lần đổi tên như sau:

Ngày 02/08/1982 đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp dược Đắk Lắk theo quyết định số 358/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở sáp nhập Công ty dược phẩm và Xưởng sản xuất dược tại địa phương.

Ngày 21/12/1992 đổi tên thành Công ty Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk theo quyết định số 860/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp liên hợp dược, Công ty vật tư thiết bị y tế và các Công ty dược cấp III trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, Công ty có tên mới là CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK tại quyết định số 3849/QĐ-UB ngày 03/12/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk.


Thông tin chi tiết

14/04/1976

Y tế/Dược phẩm

Từ 1 đến NaN

http://bamepharm.com.vn

bamepharm@yahoo.com

Đánh giá (Chưa có)

Hài lòng tổng thể
Lãnh đạo
Cân bằng với cuộc sống
Môi trường làm việc

Cảm nhận của người "trong cuộc"

Chưa có cảm nhận nào


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đăng nhập


Đăng Ký