Hồ sơ công ty Đánh giá phỏng vấn

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk

Y tế/Dược phẩm


Bình thường đối với người nắm vững chuyên môn, cần có nhiều kỹ năng mềm mới dễ được nhận

Trình dược viên

Bình thường

Hội đồng phỏng vấn gồm có 3 người. Mới bắt đầu phỏng vấn hội đồng phỏng vấn xem CV, hỏi thông tin cá nhân và kinh nghiệm công tác trước đây. Những thứ cần chuẩn bị trước lúc phỏng vấn: hãy tìm hiểu lĩnh vực hoạt động của công ty, kỹ năng mềm để có thể thuyết phục phía công ty nhận mình .

Phía công ty đưa ra một tình huống: Tôi sẽ là Trình dược viên của họ và đưa cho tôi mặt hàng của họ, còn phía họ sẽ là bên đối tác. Họ yêu cầu tôi phải thuyết phục họ mua và sử dụng mặt hàng đó. Câu hổi khiến tôi ấn tượng là liệu bạn có sử dụng mặt hàng này cho người thân của bạn khi có nhu cầu không? Tôi cũng gặp khó khăn khi chưa thể hiểu sâu về ưu điểm của mặt hàng để thuyết phục họ.

Dịch truyền là thuốc thiết yếu cho người bệnh, chống suy nhược và hỗ trợ trong quá trình hồi phục sức khỏe của bệnh nhân.


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đăng nhập


Đăng Ký