Hồ sơ công ty

Tập đoàn VNDirect

Tài chính/Đầu tư


Giới thiệu

VNDIRECT trở thành cổng dịch vụ đầu tư tài chính và quản lý tài sản có uy tín nhất của mọi nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Một trong những công ty chứng khoán có dịch vụ uy tín nhất


Thông tin chi tiết

26/12/2019

Tài chính/Đầu tư

Từ 100 đến NaN

https://www.vndirect.com.vn

support@vndirect.com.vn

Đánh giá (Chưa có)

Hài lòng tổng thể
Lãnh đạo
Cân bằng với cuộc sống
Môi trường làm việc

Cảm nhận của người "trong cuộc"

Chưa có cảm nhận nào


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đánh giá (Chưa có)

Hài lòng tổng thể
Lãnh đạo
Cân bằng với cuộc sống
Môi trường làm việc

Cảm nhận của người "trong cuộc"

Chưa có cảm nhận nào


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đăng nhập


Đăng Ký