Hồ sơ công ty

Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam

Điện/Điện tử


Giới thiệu

Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam bao gồm:
Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp điện đến 500kV, các công trình nguồn điện, công trình công nghiệp và dân dụng, công


Thông tin chi tiết

-

Điện/Điện tử

Hơn 500 nhân viên

http://www.vneco.com.vn/

info@vneco.com.vn

Đánh giá (Chưa có)

Hài lòng tổng thể
Lãnh đạo
Cân bằng với cuộc sống
Môi trường làm việc

Cảm nhận của người "trong cuộc"

Chưa có cảm nhận nào


Bạn đang làm việc và muốn chia sẻ về công ty của mình?

Đăng nhập


Đăng Ký